Alternativ till målarpenslar

När man ska måla en tavla är det vanligaste verktyget vi vänder oss till just penslar av olika slag. Det är hos nybörjare som penslarna är det vanligaste verktyget just för att det verkar som det ”typiska” eller det ”rätta”.…